• جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفاتر نمایندگی با شماره 09129538478 تماس حاصل فرمایید.
Roco Product

تماس با ما

09129538478

ایمیل

manager@rocovilla.com

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18

پروژه های ما

طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن
 • 3
 • جولای
 • طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن

  طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب صفی خانی و جناب باقریطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۳۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۳۰۰متر مربع ...

  پروژه طراحی داخلی
 • 22
 • می
 • پروژه طراحی داخلی

  طراحی پروژه داخلی ـــ اداری  ...

  پروژه طراحی نما و لند اسکیپ پروژه ویلایی
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی نما و لند اسکیپ پروژه ویلایی

  طراحی نما و لنداسکیپ پروژه ویلایی لوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب زمانیطراحی به سبک نئوکلاسیکمساحت زمین: ۱۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۳۶۰متر مربع ...

  پروژه طراحی نما و لند اسکیپ پروژه ویلایی
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی نما و لند اسکیپ پروژه ویلایی

  طراحی نما و لنداسکیپ پروژه ویلایی لوکیشن:رودهنکارفرما:جناب عاشقیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۳۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۲۴۰ متر مربع ...

  پروژه طراحی نما و لند اسکیپ پروژه ویلایی
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی نما و لند اسکیپ پروژه ویلایی

  طراحی نما و لنداسکیپ پروژه ویلایی لوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب همتیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۵۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۲۶۰متر مربع ...

  پروژه طراحی داخلی و لند اسکیپ پروژه ویلایی
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی داخلی و لند اسکیپ پروژه ویلایی

  طراحی داخلی و لنداسکیپ پروژه ویلایی لوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب همتیطراحی به سبک نئوکلاسیکمساحت زمین: ۲۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۸۰۰متر مربع ...

  پروژه طراحی ویلایی کلاسیک عمارت شاهان
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی ویلایی کلاسیک عمارت شاهان

  طراحی پروژه ویلایی عمارت شاهان لوکیشن:دماوند،آبسرد کارفرما:جناب زمانی طراحی این پروژه به سبک کلاسیک انجام شده،در زمینی به مساحت ۵ هزارمتر مربع ...

  پروژه طراحی نما ولنداسکیپ پروژه ویلایی
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی نما ولنداسکیپ پروژه ویلایی

  طراحی نما و لنداسکیپ پروژه ویلایی لوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب زمانیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۱۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۱۸۰متر مربع ...

  پروژه طراحی داخلی پروژه ویلایی مدرن
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی داخلی پروژه ویلایی مدرن

  طراحی نما و لنداسکیپ پروژه ویلایی لوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب زمانیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۱۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۱۸۰متر مربع ...

  پروژه طراحی داخلی ویلایی مدرن
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی داخلی ویلایی مدرن

  طراحی داخلی پروژه ویلایی لوکیشن:دماوند،جابانکارفرما:جناب زمانیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۱۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۲۸۰متر مربع ...

  پروژه طراحی نما و داخلی ویلایی مدرن
 • 14
 • می
 • پروژه طراحی نما و داخلی ویلایی مدرن

  طراحی داخلی پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوندکارفرما:جناب میری،جناب آشتیانیطراحی به سبک مدرن،مینی مال مساحت زمین ۴۵۰ متر مربعمساحت ویلا:۲۲۰ متر مربع ...

  پروژه اجرایی ویلا بهارستان
 • 10
 • می
 • پروژه اجرایی ویلا بهارستان

  ویلا بهارستانبازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب زمانیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۱۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۳۰۰متر مربع ...

  طراحی پروژه ویلایی
 • 10
 • می
 • طراحی پروژه ویلایی

  طراحی پروژه ویلایی لوکیشن:دماوند،جابانکارفرما:جناب زمانیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۱۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۲۸۰متر مربع ...

  طراحی داخلی پروژه اداری
 • 10
 • می
 • طراحی داخلی پروژه اداری

  طراحی داخلی پروژه اداریلوکیشن:تهران،پاسدارانکارفرما:جناب مشیریطراحی به سبک نئوکلاسیکمساحت دفتر:۱۰۰ متر مربع. ...

  طراحی و اجرای صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن
 • 10
 • می
 • طراحی و اجرای صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن

  طراحی و اجرای صفر تا صد پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوند،جابانکارفرما:جناب جوادیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین ۴۵۰متر مربعمساحت ویلا:۲۴۰متر مربع ...

  طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن
 • 10
 • می
 • طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن

  طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب زمانیطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۱۵۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۳۵۰متر مربع ...

  طراحی روف گاردن
 • 10
 • می
 • طراحی روف گاردن

  طراحی روف گاردن پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب صفی خانی،جناب باقریطراحی به سبک مدرنمساحت بام:۱۵۰ متر مربعمساحت ویلا: ۳۰۰ متر مربع ...

  طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن
 • 10
 • می
 • طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن

  طراحی و بازسازی به صورت صفر تا صد پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوند،آبسردکارفرما:جناب صفی خانی و جناب باقریطراحی به سبک مدرنمساحت زمین: ۳۰۰۰متر مربعمساحت ویلا: ۳۰۰متر مربع ...

  طراحی و اجرای صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن
 • 10
 • می
 • طراحی و اجرای صفر تا صد پروژه ویلایی مدرن

  طراحی و اجرای صفر تا صد پروژه ویلایی مدرنلوکیشن:دماوند،جابانکارفرما:جناب آقای شهریاریطراحی به سبک مدرنمساحت زمین ۳۲۰متر مربعمساحت ویلا:۲۰۰متر مربع ...

  Call Now Button